Make your own free website on Tripod.com

 

חוגים וסדנאות

לבד מתוכנית הלימודים העשירה והמגוונת, "בבית של יעל" נהנים הילדים ממגוון פעילויות וחוגים שונים. בתחילת שנת הלימודים בוחרים הורי הילדים מתוך מספר חלופות את החוגים המועדפים עליהם, וכן את מספרם.

אנו מקפידים לחבור אל טובי מדריכי החוגים בכל תחום ותחום. בשנה הנוכחית, על פי בחירת ההורים, מתקיימים החוגים הבאים בגני הרשת:

חוג ריתמיקה: בחוג זה נחשפים הילדים אל עולם השירה והמקצבים. הם מתנסים בנגינה בכלים שונים ומתוודעים לסוגים רבים של מוסיקה.

חוג טבע : גן החיות מגיע ישירות אל גן הילדים. זו הזדמנות לקרב בין הילדים לבין בעלי החיים השונים. לתת להם אפשרות לחוש, ללטף, לאהוב ולהתרגש מבעלי החיים. בכל שבוע מגיע אורח חדש לגן, והילדים מצפים תמיד בקוצר רוח לארנב, לגדי, לנחש, לתוכי וכו'.

חוג ג'ימבורי: פעילות גופנית מבוקרת ומותאמת לרמות הגילאים השונות. כאן לומדים הילדים מיומנויות גופניות חדשות, קורדינציה, כח, שיווי משקל, גמישות. אלמנטים אלה ועוד רבים אחרים מחזקים ומשפרים את יכולות התנועתיות של הילדים, תוך כדי משחק והנאה.

חוג דרמה:  חוג זה טומן בחובו לימוד בסיסי של עולם המשחק , והזדהות עם סוגי דמויות רבים. מעבר ללימוד וההדרכה, זוכים הילדים לצפות בהצגת תאטרון אחת לחודש.

סדנאות: במהלך שנת הלימודים צוות "הבית של יעל" משתדל להעניק גם לכם, ההורים, פעילויות של סדנאות שונות , הרצאות מומחים (פסיכולוגיה, הדרכת הורות וכד').

 


 

קייטנות ופעילות קיץ ב"בית של יעל"

מדי שנה מתקיימות בחלק בגני הרשת קייטנות קיץ, המהוות, מצד אחד, המשך ישיר לפעילות השנתית עבור הילדים, ומצד שני שומרות על פעילות בעלת צביון קליל וחביב .

הקייטנות נפתחות מיד עם תום שנת הלימודים הסדירה, (בשבוע השני של חודש אוגוסט), ונמשכות כשבועיים ימים. אנו נהנים, כתמיד, לראות את ילדי "הבית של יעל" נהנים מהפעילות בקייטנות הקיץ , ובאותה נשימה גם שמחים תמיד לקבל ילדים מגנים אחרים בהם לא ניתנת להורים האפשרות לרשום את ילדיהם לקייטנה.

בכל יום יהנו הילדים מפעילות שונה ומגוונת, לדוגמא: יום יצירה, יום אפייה, יום בוץ, יום סרטים וכיוב'. הפעילות משתנה מגן לגן בהתאם לגיל הילדים – תוכניה ספציפית תפורסם בהמשך.

מעבר לפעילויות המיוחדות יישמר סדר היום השיגרתי אליו מורגלים ילדי הגן.

שעות פעילות הקיץ הם:  יום מלא  16:00 – 7:30 ,  חצי יום  13:00 – 7:30.

יש לציין כי אצלנו קיימת "גמישות" בכל הקשור לרישום עבור חלק מהתקופה. אנו  מאפשרים רישום לכל התקופה, למחצית התקופה, ואפילו לימים בודדים.

הורים המעוניינים ברישום הילד/ה לפעילות הקיץ, מוזמנים ליצור עמנו קשר מבעוד מועד, שכן כוח האדם שאנו מצוותים למערכת נקבע עפ"י מספר הילדים המשתתפים, לפיכך עלינו לדעת מראש ובהקדם את מספר המשתתפים, בין השאר גם על מנת שנגייס את אנשי הצוות המוכרים, אליהם מורגלים הילדים.