Make your own free website on Tripod.com
              
אמא'לה ואבא'לה – איזה בלגן
.בכל העולם שלי, לא רק בגן 
מכל המקומות אצלי בגוף  נוזלים לי מים
?תגידו, מי הדליק את "הבולייר" בשמיים
,הקרניים של השמש בכלל לא מתעייפות
.בטח מישהו שילם להן שעות נוספות
ומה קרה בגן שלי שכל הגדולים
,מנפחים כדורים ולובשים גלגלים
?הבית של יעל" זה גן או חוף הים"
?ממתי משחקים פה בבוץ עם בגד ים
(?)" ריקי ויעל פוחדות מה"קרינה
!ורחל צועקת: כובע! לשים קרם הבנה
,הבנתי, זה קיץ, קלטתי, בסדר
!!!תפתחו כבר מזגן, לא זזים מהחדר
מזגן

"בחזרה לעמוד "מבזק חדשות