Make your own free website on Tripod.com
       

לסדר היום בגן

.רשת הגנים "הבית של יעל" פועלת מזה 12 שנים

.האמא" של הבית, מנהלת הרשת, היא יעל ירדני, גננת מוסמכת בכירה מזה כ-17 שנים"
.עובדות הגן נבחרות בקפידה ועפ"י אבחונים פסיכולוגיים-גרפולוגיים מקדימים
כיום קיימים ופועלים ברשת 4 גנים מרכזיים המונים בסה"כ 12 כיתות הנחלקות
.עפ"י גילאי הילדים ומסווגות כ: תינוקיות, פעוטונים, בוגרים וכיתות טרום חובה

?אז מי ברשת.......

גן נגבה - רח' נגבה 12, רמת גן

:גילאי 3 חודשים - 5 שנים בחלוקה ל-3 כיתות

    תינוקיה *
    פעוטון *
    כיתת טרום חובה *
גן הגורן - רח' הגורן 4 פינת בן גוריון 186, גבעתיים

:גילאי 1.5 - 5 בחלוקה ל-2 כיתות

פעוטון *
כיתת בוגרים *
כיתת טרום חובה *

גן רוחמה - רח' רוחמה 9, רמת גן

:גילאי 3 חודשים - 3.5 שנים בחלוקה ל-3 כיתות

תינוקיה *
פעוטון *
כיתת בוגרים *

גן חשמונאים - רח' חשמונאים 26, רמת גן

:גילאי 3 חודשים - 5 שנים בחלוקה ל-3 כיתות

תינוקיה *
פעוטון *
כיתת טרום חובה *

"קווים מנחים בפעילות "הבית של יעל

.הילד הוא מעל הכל - צרכיו הפיסיולוגיים, הרגשיים והחברתיים הינם בראש סדר העדיפויות שלנו
איננו רואים עצמנו רק כשמרטפים - מעבר לטיפול המסור, האכלה, ניקיון, בטיחות, חום ותמיכה, אנו מעניקים לילד
.הרגלי למידה והתמצאות במושגים ונושאים שונים. הלימוד וההעשרה מלווים בחיבוק ובאהבה
כמו כן, אנו שמים דגש על דיווח מלא להורים ומדיניות "דלת פתוחה" - ההורים מיודעים על כל הנעשה בגן והקשר איתם
.רציף ושוטף

לסדר היום בגן